Besluiten en mededelingen uit de bestuursvergadering van 30 augustus 2022

Het Walking Football team van KMD is het seizoen ook weer gestart. Op 29 september (om 13.30 uur) zal er een gratis clinic plaatsvinden onder leiding van Theo de Reuver. Na afloop zal er een kopje koffie, fris of biertje klaar staan tijdens de Derde Helft. Aanmelden kan via walkingfootball@sv-kmd.nl (mailto:walkingfootball@sv-kmd.nl)

De Algemene Ledenvergadering van dit seizoen is dit jaar gepland op vrijdag 4 november 2022 (reguliere jaarvergadering). Naar aanleiding van de reeds ingevoerde Wet Bestuur en Toezicht, zal een voorstel tot wijziging van onze statuten aan de ALV voorgelegd worden.  Omdat verwacht wordt dat het quorum (het aantal leden dat aanwezig dient te zijn om een besluit te mogen nemen) voor een statutenwijziging niet behaald zal worden, zal er een week voorafgaand aan de ALV op 28 oktober een extra (buitengewone) ALV gehouden worden. 

Het bestuur van KMD is in gesprek met een kinderopvangorganisatie om in de toekomst in de middag een ruimte van de accommodatie te verhuren voor buitenschoolse opvang. Op deze manier kunnen de kinderen gebruik maken van onze vereniging en genereren wij als club extra inkomsten.  

De sponsorcommissie heeft een aantal nieuwe sponsoren aan zich weten te binden. MVRO steekt de gehele selectie voor wedstrijden en trainingen in het nieuw. Hoogduin Advies en Dailyflex sponsoren kleding voor onze JO17-1 en JO19-1. 

De pannakooi is deze zomer door de onderhoudscommissie gerealiseerd! De jeugdleden hebben de pannakooi met veel plezier in gebruik genomen. Vind je het leuk bij te dragen aan de pannakooi? Wordt dan lid van de Club van 100 (aanmelden kan via clubvan100@sv-kmd.nl (mailto:clubvan100@sv-kmd.nl). Een officiële opening van de pannakooi volgt op een later moment. 

Zet 8 oktober groots in de agenda! Op deze zaterdag speelt KMD thuis tegen Naaldwijk, waarna we op initiatief van de feestcommissie gezellig ‘Blijven Hangen’ met DJ’s Marc & Dion. 

De ING kleedkamers, speciaal voor de meiden en dames van KMD, zijn feestelijk geopend tijdens ING Ladies Tournament op 20 augustus jl. Tijdens de zomer is er door Martin, Jan, Ricky, Wim en Tom hard gewerkt om de kleedkamers te realiseren. Tijdens het Ladies Tournament werd er een onderling mixtoernooi gehouden met alle dames en meiden van KMD, waarna er aansluitend werd genoten van een heerlijk buffet. Hulde voor Roos Wijnhoven die zich enorm inzet voor meiden- en vrouwenvoetbal binnen KMD.