Aangepaste openingstijden sportpark tijdens zomerstop

Niet leuk, wel noodzakelijk

De laatste dagen krijgen we steeds meer klachten van de buren over het voetballen op de velden 3 en 4 , overdag en ook vooral ’s avonds. Dit is niet de eerste keer en wij nemen de klachten serieus. Wij kunnen ons best voorstellen dat onze de buren met het mooie weer ook gezellig in de tuin willen zitten zonder verstoord worden door allerlei geluiden, zeker als het gaat om het inzetten van  geluidsdragers.

Afspraak met de buren is zoveel als mogelijk de rust te bewaren en te voetballen aan de kant van het talud. Dat is in 2013 al bepaald in overleg met KMD, Gemeente Westland en onze buren. Helaas worden deze afspraken niet nageleefd, ondanks herhaalde verzoeken, op de website en social media.

Wat nu?

De losse doelen aan de kant van de huizen en de netten in de grote doelen worden weggehaald.

Het sportpark is tijdens de ‘zomerstop’ van 1 juli t/m 19 augustus alleen toegankelijk tussen 09.00 en 18.00.

Buiten deze tijden is het terrein verboden terrein. Klachten van de buren worden ook overdag doorgegeven aan de politie en BOA’s. Eventuele door hen opgelegde sancties ,waaronder mogelijke boetes, kunnen het gevolg zijn.

KMD betreurt deze stap, maar ziet geen andere mogelijkheid. Het is aan jullie zelf om te tonen dat de maatregelen overbodig zijn.

Dus heel simpel: Geen geluidsdragers meer op het veld en voetballen aan de kant van het talud. Ook tijdens de openingstijden van 09.00-18.00.

 

Voetballen is prima, maar we houden rekening met onze buren, zoals afgesproken.

 

Bestuur KMD

 

Ontwerp zonder titel (2) Ontwerp zonder titel (2)