Tijd om het stokje over te dragen...

Ofwel: We hebben een nieuwe Jeugdvoorzitter in het KMD Bestuur!

Op 13 juli 2016 stuurde Jaco van der Tang het bericht naar de toenmalige JC en TC met de titel “Bestuurswissel”. Dit was de aankondiging dat Jaco als jeugdvoorzitter het stokje aan mij zou overdragen (en hij zelf de post van Technische Zaken zou gaan bekleden). Op dat moment was dat voor velen binnen KMD een verrassing. Nu, bijna 6 jaar later is het mijn beurt om het stokje over te dragen aan Martijn Tasma. Dit keer al lang geen verrassing meer, aangezien we dit op de laatst ALV in januari al aangekondigd hebben.

Met de overgang van het oude naar het nieuwe seizoen, heb ik mijn taken dan ook al geleidelijk overgedragen aan Martijn, waarbij alle zaken die gerelateerd zijn aan het nieuwe seizoen al vrijwel geheel door Martijn zijn opgepakt. Nu we gaan trainen volgens de indeling van komend seizoen, en de slotactiviteiten van het huidige seizoen allemaal in de steigers staan, is het dan ook een logisch moment om de bestuurswissel te formaliseren. Martijn zal per 1 juni de functie van jeugdvoorzitter bij KMD bekleden, ik zal terugtreden uit het bestuur.

Ik wil deze gelegenheid ook even aangrijpen om iedereen waarmee ik de afgelopen 6 jaar heb mogen samenwerken van harte te bedanken. Alleen samen maken we KMD steeds een beetje mooier en beter. Ik heb lang niet alle vrijwilligers bij de jeugd persoonlijk gesproken. Vaak zaten ze “verstopt” achter de jeugdcoördinatoren, hoofdtrainers en leiders. Maar ik heb me altijd gerealiseerd hoe dankbaar we iedereen mogen zijn die bereid is een steentje aan KMD bij te dragen.

Het zal even wennen zijn, van “spelen in de as” naar “kijken vanaf de zijlijn” (om maar in voetbaltermen te spreken). Maar het feit, dat ik gewisseld wordt voor een frisse, goede, talentvolle speler stelt me gerust, dat het resultaat alleen maar beter kan worden. Ik wens Martijn heel veel succes, maar vooral plezier en voldoening in zijn rol als jeugdvoorzitter.

Tot snel weer op KMD!
Anton Wouters
Ex-jeugdvoorzitter KMD