Kantine woensdagavonden

Met ingang van heden is de bar op woensdagavond gesloten.

 

Er kan wel getraind worden en de trainers dienen voor goede afsluiting van de kantine/kleedkamers zorg te dragen. 
 

Er is geen barpersoneel beschikbaar.