De Algemene Ledenvergadering

John de Mol

Natuurlijk was John de Mol niet op de ALV van KMD en ik ben ook niet benieuwd of hij onze uitzending, Talpa- of SBS6-waardig had gevonden. Het bestuur deed zijn ding en heeft haar best gedaan om de leden zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken van onze vereniging. Het blijft een soap dat we de leden van KMD, voor de 2e keer in de geschiedenis van onze club, via een camera moeten toespreken en dat we niet in een volle gezellige KMD- kantine onze verantwoording over het seizoen met u kunnen delen.

Nu we het toch over John de Mol hebben, met stijgende verbazing heb ik de afgelopen week de media gevolgd. Vreselijk wat er is gebeurd! Ik kijk dan ook naar de reactie en het gedrag van de eindbaas. De koude, klinische wijze waarop meneer de Mol de verantwoordelijkheid van de schandalige wandaden van medewerkers van zijn programma’s afschuift, bezorgde mij een teiltje vol met afschuw.

De hoogste baas neemt geen verantwoordelijkheid maar geeft goede raad aan de slachtoffers! Hoe mooi zou het zijn geweest als er een mea culpa (sorry), een kwetsbare leider had gezeten, die een grondig onderzoek had afgekondigd, voor eens en altijd de cultuur van zijn organisatie had gerenoveerd en alle hielenlikkers om zich heen de wacht had aangezet. Een kritische tegenpool maakt een leider beter en naar ik hoop menselijker. Ik weet het, mijn frustratie tegen zoveel macht en Bokito-/Berlusconi-achtige types zal de KMD leden een worst wezen, maar ik hoop dat onze club nooit afdwaalt naar een Trumpiaanse vesting. Gelukkig hebben wij een Algemene Leden Vergadering die het bestuur weegt, kritische vragen stelt en uiteindelijk goedkeuring geeft over het gevoerde beleid.

 

Kwetsbaar durven zijn

Ieder bestuurslid gaf deze avond rekenschap over het gevoerde beleid. Bestuurslid Algemene Zaken Martin den Dulk gaf, wat mij betreft, een mooi voorbeeld. Geen wollige taal maar duidelijkheid over de doelen die hij voor het vorige seizoen had gesteld maar niet had gerealiseerd. “In het bedrijfsleven was ik ongetwijfeld ontslagen”, vertelde hij voor de camera. Natuurlijk was dat een kwinkslag, “maar dit is KMD” vulde hij aan.

Ik spreek uit eigen ervaring als ik stel dat KMD een vereniging is waar leden/bestuursleden kansen krijgen, fouten mogen maken en tijd krijgen om te laten zien wat ze in hun mars hebben. Natuurlijk is het belangrijk dat je levert en de club vooruit helpt, al is het alleen al belangrijk dat je terug kan kijken op hetgeen jij hebt toegevoegd aan de vereniging. Natuurlijk zijn er verzachtende omstandigheden en heeft het hele bestuur, alle leden, de hele bevolking achterstand opgelopen door corona. Als we hier met elkaar doorheen komen, is dat excuus weg en is het belangrijk dat de club weer vooruit gaat.

John de Mol kan nog een puntje zuigen aan de eerlijkheid, de kwetsbaarheid en klare taal van Martin den Dulk.

 

Talent voor techniek en taal

Mijn hele leven heb ik een grote bewondering voor mensen die een technisch vak beheersen. Wat de techniek betreft, rond het opbouwen van een digitale ALV, ben ik echt een zero en afhankelijk van de mannen van onze ICT commissie. Rob van der Salm, Ton Moret en Steef van Zeijl hadden de programmatuur, de PC’s en monitors zo afgesteld dat wij van het bestuur alleen maar ons verhaal hoefden te houden. Wat is het toch fijn dat we zulke knappe koppen hebben rondlopen op KMD. 1.000 keer dank heren voor jullie toegewijde inzet. Hetzelfde geldt voor het bijhouden van al die gesproken woorden die in de notulen verwoord moeten worden. Melanie van de Wetering ook 1.000 keer dank voor je bijdrage en deskundigheid. Op afstand was Melanie hartstikke hard nodig temeer daar secretaris Dide van Adrichem geveld was door het Coronavirus en thuis op bed lag. En dat is altijd jammer. Dide is binnen het bestuur het lichtpuntje tussen alle haantjes en stoere mannelijke praat. Gelukkig zijn de dames rijkelijk vertegenwoordigd in onze commissies, want waar de mannen de praters zijn, zijn de dames vooral de doeners en het empathisch vermogen binnen de club. Juist empathie of (wederzijds) begrip is een eigenschap die we als club keihard nodig hebben omdat we een vereniging alleen met elkaar, dus samen, zijn. Zou die John de Mol ook de kernwaarde van het samen en verbinden hebben of wordt hij alleen gedreven door succes en geld?

 

Penningmeester als uitblinker

Het beste nieuws in deze algemene ledenvergadering kwam van penningmeester Joost de Waard. Ondanks het gebrek aan kantine inkomsten, de (geringe) terugloop in sponsorinkomsten, zag het huishoudboekje van onze vereniging er weer keurig uit. In duidelijke taal gaf Joost aan dat we ook een reductie van 20% in de huisvestingskosten hadden gerealiseerd, mede door de niet aflatende inzet van onze onderhoudsploeg de onderhoudskosten laag hadden gehouden en dat we adequaat gebruik hebben gemaakt van de tegemoetkoming die de gemeente en het rijk met subsidieregelingen ons bood. Ook dit jaar hebben we geïnvesteerd in onze technische staf, cursussen, betere vergoedingen voor onze jeugdtrainers zorgden ervoor dat deze post steeg t.o.v. vorig jaar. Hierbij tekende Joost aan dat de technische staf van de herenselectie ook afzag van een deel van de vergoeding en op deze manier de club ondersteunde. Dat mag ook gezegd worden van onze sponsors. Verantwoordelijk bestuurslid Ruud Boer roemde de loyaliteit en heette de nieuwe sponsors welkom. Juist de middenstand heeft het moeilijk gehad en dan is het mooi te zien dat de meesten toch trouw zijn gebleven aan de club. Onze dank is groot.

 

Onze dank is groot

Deze editie weer geen huldiging van jubilarissen, dat maken we later goed, maar ook geen benoeming van ereleden of leden van verdiensten. Juist nu is het belangrijk dat we onze waardering uitspreken naar de trouwste vrijwilligers. Zeker degenen die al jarenlang de club ondersteunen of in de frontlinie (in het bestuur) hebben gestaan. Gelukkig konden we wel de vrijwilliger van het jaar huldigen, al deden we dat met een opname van Marco Schregardus. Erelid en oud penningmeester Wim van den Berg, reikte de Willem van den Berg onderscheiding uit aan Stef Filon. Stef is dé vrijwilliger van het seizoen 2021/2022. De sympathieke Stef is onze materiaalman, leider van Dames2, ondersteunt de onderhoudsploeg, is nooit beroerd om een bardienst te draaien en is altijd gezellig aanwezig in de commissiekamer. Van harte Stef en geef de onderscheiding een mooi plekje.

 

Anton en Martijn en een nieuwe start

De interactie op de vergadering was mooi. Via de chat werd er driftig meegedaan met de stellingen die voor de laatste keer(?) werden gepresenteerd door onze jeugdvoorzitter Anton Wouters. Anton stopt ermee na dit seizoen. Zijn opvolger Martijn Tasma vertelde dat hij het een uitdaging vindt om de enorme schoenen van Anton te vullen. Het is natuurlijk een beeldspraak voor de grote verdiensten van Anton Wouters voor onze vereniging. Het pad dat is ingezet door zijn voorganger Jaco van der Tang, heeft hij op een uiterst deskundige wijze verder ingevuld. Martijn gaf voor de camera een korte introductie en loopt de rest van het seizoen mee met alle bestuurszaken. En Anton is nog niet weg en maakt keurig het seizoen af. Er wordt gesproken dat zijn geliefde PSV zijn kwaliteiten goed kan gebruiken.

De stellingen en uitkomsten komen nog terug in de bestuursvergadering van deze week. Zeker de stelling m.b.t. het verdwijnen van cashgeld gaf enige beroering en verdient meer aandacht van het bestuur.

Na 1½ uur zat de Algemene Ledenvergadering er op en konden de spullen weer in de tas. We namen er nog één en gingen heen, maar niet voordat we de verwachting en de hoop uitspraken in de komende maand weer volledig open te kunnen gaan en een nieuwe start kunnen maken met de competitie. Kunnen we weer heerlijk over voetbal praten.

 

 

Nog even doorbijten en tot gauw

Peter van den Berg, voorzitter sv KMD

Foto Peter Foto Peter
IMG-20220123-WA0000 IMG-20220123-WA0000
IMG-20220123-WA0001 IMG-20220123-WA0001
IMG-20220123-WA0002 IMG-20220123-WA0002
IMG-20220123-WA0003 IMG-20220123-WA0003
IMG-20220123-WA0004 IMG-20220123-WA0004