Bestuursbesluiten van 10 november jl

Mededelingen en besluiten naar aanleiding van de bestuursvergadering van 10 november:

- Op dit moment hebben 55 leden zich aangemeld voor de digitale ALV van 28 november 2020. Leden hebben nogmaals een oproep gehad en kunnen zich aanmelden tot 13 november.

- De onderlinge wedstrijden tussen de jeugdteams op zaterdag verlopen goed. Het zijn leuke en bijzondere wedstrijden, waarbij het eigenlijk jammer is dat ouders ze niet kunnen zien. Veel jeugdspelers kijken wel uit naar een mogelijke herstart van de competitie.

- Door Thijs Kool, vrijwilligerscoördinator, zijn de eerste stappen gezet in het opzetten van een nieuwe vrijwilligersstructuur. Met ingang van seizoen 2020-2021 zal het uitgangspunt zijn dat alle leden een steentje zullen bijdragen aan de vereniging door het uitvoeren van vrijwilligerstaken.

- Op 11 december zal de tweede Online KMD Pubquiz plaatsvinden. Mogelijkheid tot inschrijven volgt binnenkort.

- KMD zal binnenkort overstappen naar een andere verzekering om kosten te besparen (zo’n 4000 euro per jaar). Voor de nieuwe verzekering is KMD verplicht te voldoen aan bepaalde veiligheids- en beveiligingseisen. KMD zal komende periode daarom onder andere investeren in de kwaliteit van de sloten van ramen en deuren, de elektrische installatie en de afzuiging van de frituur.

- Om de plaatselijke middenstand te steunen, zal er door de Sponsorcommissie eind november gestart worden met de actie ‘Winkel van de dag’. Elke dag zal een winkel, die aan KMD verbonden is als sponsor, in het zonnetje worden gezet via de website en sociale media. 

 

Bestuur Bestuur