Contributie - Corona

Beste KMD’ers,

Door de huidige Corona maatregelen wordt er op dit moment door de senioren van KMD niet gevoetbald. De jeugd mag alleen trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Naar aanleiding van het stilleggen van de voetbalcompetitie hebben wij als bestuur van een aantal leden vragen ontvangen over de contributie. Leden vragen zich bijvoorbeeld af of zij een (gedeeltelijke) teruggave van de betaalde contributie kunnen verwachten. Wij begrijpen als bestuur dat de huidige situatie vragen oproept over de contributie. Door middel van dit bericht willen wij meer duidelijkheid geven over het huidige uitgangspunt.

Als bestuur is ons uitgangspunt op dit moment dat wij de volledige contributie voor het seizoen 2020-2021 innen. Bij KMD betaal je contributie om lid te zijn van onze vereniging. Juridisch gezien is dit anders dan bijvoorbeeld een abonnement bij een sportschool, waarbij er sprake is van een overeenkomst. Waar er bij een sportschool sprake is van ‘wederkerigheid van rechten en plichten’ en vaak maandelijks kunt opzeggen, is dit bij een verenging als KMD niet het geval. Dus als een training of activiteit niet kan doorgaan staat dat los van de contributie.

Daarnaast is de contributie de grootste inkomstenbron van de vereniging. Door de Coronacrisis is een groot deel van de kantineopbrengst weggevallen, terwijl onze vaste lasten doorlopen. Als vereniging hebben wij niet het doel winst te maken, maar wel om de financiële huishouding van onze mooie club op orde te houden. We zijn een financieel gezonde vereniging en dat willen we graag zo houden! Aangezien we niet weten hoe lang de maatregelen standhouden, is de (financiële) toekomst onzeker. Voor onze vereniging zijn daarom de inkomsten vanuit de contributie heel belangrijk.

Als bestuur hebben we daarom het uitgangspunt de contributie ‘gewoon’ te innen en op dit moment geen financiële compensatie te bieden. Wij willen jullie daarom vragen de contributie van dit seizoen volledig te voldoen. Juist in deze tijden is het belangrijk naast elkaar te blijven staan als verenging. Bij KMD dragen we de vereniging met zijn allen: wíj zijn de vereniging. Wij snappen dat we een beroep doen op jullie solidariteit en hopen op jullie begrijp.

Mochten er persoonlijke omstandigheden zijn, waardoor leden financiële moeilijkheden ervaren, kan er altijd contact opgenomen worden met Joost via penningmeester@sv-kmd.nl.

Wij hopen dat iedereen gezond blijft en we elkaar weer snel mogen zien op KMD!

Namens het bestuur,

Peter, Anton, Ruud, Patrick, Marco, Joost, Martin & Dide