Eerste Online Algemene Ledenvergadering

Nu: digitaal inschrijven voor de ALV

Om alle leden de gelegenheid te geven deel te nemen, kunnen we, gezien de corona-maatregelen,  niet anders dan de Algemene Ledenvergadering voor 2020 0nline te laten plaatsvinden.

 

 

De inschrijving is inmiddels gesloten

 

Hoe gaan we de vergadering organiseren?

Je kon je inschrijven t/m vrijdag 13 november as. Dit gaf het bestuur de mogelijkheid om op tijd de agenda, de notulen van vorig jaar, het nieuwe concept beleidsplan 2020 - 2025 en de jaarstukken via het opgegeven emailadres te versturen aan alle leden die zich hebben ingeschreven.

 

Rond 16-18 november ontvang je via je emailadres een link met de toegangsgegevens en een begeleidende brief. Meedoen is vanuit je huis met een computer echt heel simpel.

 

Met de deelname aan de vergadering wordt er ook gevraagd om je persoonlijke stem  schriftelijk uit te brengen voor:

* de (her)verkiezing van bestuursleden,

* de goedkeuring op het beleidsplan 2020 -2025

* de goedkeuring bij de financiële jaarstukken

* en de vaststelling van de contributie.

 

Opmerkingen of vragen n.a.v. de stukken of agenda kunnen voor 27 november aan het bestuur worden kenbaar gemaakt en deze zullen worden behandeld tijdens de vergadering.

 

Wat doen we wel en wat doen we niet?

Er zijn dit jaar 19 jubilarissen en die missen de entourage van een volle kantine en een mooie huldiging. We vinden het beter om de jubilarissen op een later moment te huldigen. De benoeming van eventuele leden van verdiensten en ereleden schorten we een jaar op.

 

Zoals u van ons gewend bent, vragen we ook in deze vergadering de mening van de leden d.m.v. een aantal stellingen. En we gaan ludieke filmopnames maken van de vrijwilliger van het jaar. Het uitreiken van de Willem van den Berg onderscheiding kunt u dus online mee beleven.

 

De jaarverslagen en de verantwoording van de bestuursleden kunt u via uw scherm met beeld en geluid volgen. De werking hebben we reeds getest.

 

Deelnemen is heel eenvoudig.

U hoeft alleen de toegestuurde link aan te klikken en u bent dan in de zogeheten Microsoft Teams omgeving en getuige van de eerste (en laatste?) online algemene ledenvergadering.

Als dat geen reden is om u aan te melden?

 

Bestuur sv KMD