KMD en corona : Aanpassingen

De beste manier om er vanaf te komen is de regels goed op te blijven volgen....

Vorige week was de aftrap en zaterdag hebben we een vol programma: Aanpassingen Corona zaterdag 29 aug. Het volledige corona beleid vind je op de website (https://www.sv-kmd.nl/pg-21658-7-132395/pagina/a2_corona.html), hier de belangrijkste aanpassingen 

 

Hek bij Hornbach/Bovendijk  is weer open

De situatie is voor de jeugd heel gevaarlijk op de Heulweg, daarom is besloten het hek weer te openen.  Wel belangrijk dat fietsen langs de velden zoveel als mogelijk vermeden wordt. Ook geen fietsen plaatsen maar dat is niets nieuws

KMD kiest  voor een geconcentreerde controle op het eigen terrein en gebouwen. Buiten is het lastig te controleren. Het staan op 1,5 meter langs de lijn, het vervoer in eigen auto ( mondkapje ja/nee) etc. is primair eigen verantwoording. Dat geldt ook voor de zit/staanplaatsen langs de lijn.

Kleedkamer routing aangepast

De kleedkamer indeling en routing wordt aangepast. Let dus op de gewijzigde route. Voorlopig wel beleid met ‘losse’ kleedkamers, ook voor de jeugd. Indeling is bekend vanaf zaterdagochtend in de jeugdcommissie kamer. Ook de bezoekende elftallen krijgen daar instructie.

Meer handjes en voetjes en instructie

Wij proberen een groot gedeelte van de dag 2 bestuursleden vrij te maken als aanspreekpunt. Zijn er vragen dan kan je die aanspreken. Omdat ook deze bestuurders vrijwilligers binnen de club zijn en meerdere taken hebben verzoeken wij iedereen zich aan de bekende basisregels te houden.  Wij doen het niet voor ons plezier maar om corona buiten de vereniging te houden. Dat is onze gemeenschappelijke verantwoording.

Doorgaan met informeren en communiceren

Zijn er actuele of dringende zaken dan komen die op de website en de Facebookpagina. Houd deze dus regelmatig in de gaten.

Bar en keuken en kantine algemeen.

De vrijwilligers achter de bar en in de keuken doen altijd hun best om het jullie naar de zin te maken. Zeker nu  verdienen zij een corona veilige werkplek en begrip. Niet alle consumpties zijn verkrijgbaar, want er is een beperkt assortiment. Zorg dat je niet voor de bar blijft hangen en houd altijd afstand. Werk mee en breng de lege flesjes zelf terug naar de bar. Dat beperkt weer het aantal contacten en onnodig lopen in de kantine. De looproute wordt aangepast en de bedoeling blijft zo veel als mogelijk buiten te verblijven. Teamtafels en grote groepen blijven verboden en we laten dus het meubilair staan. Hier wordt extra op gelet ook door eventuele BOA’s tijdens een controle. ( Is al gebeurd bij andere verenigingen)

Extra ruimte

Het spelershonk wordt ingericht als teambespreking ruimte. Toegang alleen voor spelers met 1 trainer/coach/begeleider. Er komt geen schema en dus is het de eigen verantwoording om daar netjes mee om te gaan. Ook daar: Afstand ( ook op de trap) en geen ‘feestjes’. De openstelling is een experiment, dus zorg dat het netjes verloopt, zodat we er ook in de komende weken gebruik van kunnen maken.  

Betaalbeleid blijft gehandhaafd

Voorlopig kan er alleen worden gepind.

let een beetje op elkaar let een beetje op elkaar