Hervatten trainingen voor de KMD jeugd

Beste ouders en spelers,

Zoals jullie waarschijnlijk al hebben gehoord mogen we de trainingen voor de jeugd weer hervatten. Kinderen t/m 12 jaar mogen weer volledig trainen, voor de kinderen vanaf 13 jaar moet de 1,5 meter regel gerespecteerd worden. De afgelopen dagen hebben we binnen KMD gewerkt aan het plan om dit mogelijk te maken. Resultaat is dat we vanaf 29 April de trainingen weer zullen hervatten, muv de O7 jeugd. Omdat de begeleiding van deze groep intensiever is bekijken we nog hoe we dat goed kunnen organiseren.

In deze brief willen we uiteenzetten wat dit betekent.

1.Algemene regels

Randvoorwaarde voor de start van de trainingen is dat iedereen de regels vanuit het RIVM respecteert en hanteert. Deze kan je nog eens nalezen in de bijlage op de laatste pagina.

2.Start trainingen

De startdata voor de trainingen zijn als volgt:

JO7: Nog niet bekend
JO9: Maandag 4 Mei
JO11: Donderdag 30 April
JO13: Donderdag 30 April
JO15: Donderdag 7 Mei
JO17-1&2: Woensdag 29 April
JO17-3&4: Woensdag 6 Mei
JO19: Woensdag 6 Mei

MO11: Maandag 4 Mei
MO13: Maandag 4 Mei
MO15: Woensdag 6 Mei
MO17: Woensdag 6 Mei
MO19: Woensdag 29 April


Let op: Op 4 Mei zullen alleen de JO9, MO11 en MO13 trainen vanwege dodenherdenking
Let op: Op 5 Mei zal KMD vanwege Bevrijdingsdag gesloten zijn.

3.Aangepast trainingsschema

Om het begin en het eind van de trainingen niet samen te laten vallen, hanteren we een aangepast trainingsschema. Zie hiervoor het bijgevoegde schema onderaan dit bericht.

 

*) Kinderen in de O13 die al 13 geworden zijn of dit zeer binnenkort worden, zullen aansluiten bij de O15. Zij worden apart geïnformeerd.

**) Spelers uit de O19 die al 19 zijn geworden, mogen helaas niet deelnemen aan de traingen.

Het is nog steeds van belang dat kinderen die NIET komen trainen afgemeld worden bij de hoofdtrainer zodat we weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten.

4.Het sportterrein

- Kantine/kleedkamers zijn dicht, sportterrein alleen toegankelijk voor spelers en trainers

- Alle KMD gebouwen zullen dicht zijn voor de spelers. Zorg er dus voor dat kinderen omgekleed zijn en naar het toilet zijn geweest.

- Het terrein zal niet toegankelijk zijn voor ouders, muv trainers en assistent trainers.

- Op het pad van het hek naar de kantine is een looprichting aangegeven om te zorgen dat we maximaal afstand tot elkaar kunnen houden. We vragen iedereen deze te volgen.

- De toegang via de Bovendijk zal afgesloten blijven, omdat we daar de afstandsregel niet kunnen opvolgen.

5.Halen en brengen

- Kom niet meer dan 5 minuten voor start van de training naar KMD

- Kom zoveel mogelijk met de fiets.

- Kinderen t/m O11 verzamelen bij de fietsenstalling, ouders dienen KMD direct weer te verlaten.

- Kinderen vanaf O13 mogen direct naar het trainingsveld komen, maar niet eerder dan 5 minuten van de begintijd.

- Wanneer kinderen met de auto gebracht worden, volg dan de aanwijzingen van de begeleiders. Kinderen worden afgezet op de “kiss & ride” waarna ouders direct verzocht wordt weer te vertrekken.

- Bij het ophalen wordt verzocht de auto’s te parkeren op de aangewezen plekken en daar te wachten totdat u uw kind kunt oppikken bij de Kiss en Ride.

Zie bijgevoegde afbeelding voor de organisatie van de Kiss & Ride.

 

Een hoop regels en afspraken, maar we hopen op deze manier op een verantwoorde manier de kinderen weer te kunnen laten voetballen. Wanneer we ons niet houden aan de afspraken, zowel op het trainingsveld als daarbuiten, zijn we genoodzaakt de trainingen te staken op last van de gemeente. We moeten dit samen doen, daarom verzoeken we iedereen dus om deze afspraken op te volgen en aanwijzingen van vrijwilligers altijd op te volgen.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur en Jeugdbestuur,
Anton Wouters