Intelligente Lock Up

Hoge woord

Afgelopen dinsdag kwam het hoge woord er uit. De regering gaf aan goed nieuws voor de sportende jeugd te hebben en met een verruiming van eerder afgekondigde maatregelen te komen. U heeft vast wel meegekregen dat voor de jeugd t/m JO19 weer sport en spelmogelijkheden worden gecreëerd. De datum dat de gemeente het toegangsslot van het hek van ons sportcomplex afhaalt, is voorlopig gesteld op woensdag 29 april as. Maar er zijn nog wel belangrijke mitsen en maren waar eerst duidelijkheid over moet komen.

U merkt mijn voorzichtigheid, er zijn een aantal vragen waar we eerst antwoord op moeten hebben. KMD volgt in haar beleid over de heropening het protocol van de gemeente en de KNVB.  We verwachten de richtlijnen rond het komende weekend en zullen hierop zo snel mogelijk anticiperen.

We hebben de intentie om weer te gaan trainen met de jeugd t/m 12 jaar. Hierover benaderen we de komende tijd de technische staf of zij bereid zijn om te herstarten en trainingen te verzorgen. Maar ook hier zijn nog vragen? De aanwezigheid van ouders is niet toegestaan op het complex. Hoe kunnen we de aan- en afvoer van de kinderen het beste reguleren?

Voor het trainen van de oudere jeugd t/m 19 jaar zijn we ook voorzichtig omdat we eerst meer willen weten op welke wijze we 1,5 meter afstand moeten toepassen. Is het voldoende en mogelijk om dit in trainings- of partijvormen uit te drukken?

Als de protocollen bekend zijn en als we ons hebben georganiseerd, zullen we deze en de toegangsvoorwaarden tot het complex via de site communiceren.

 

Doordacht en intelligent

Hoewel we het seizoen er niet mee terugkrijgen, is de versoepeling van de maatregelen rond het Corona virus in ieder geval iets waar de jeugd zich op kan verheugen en waarin KMD zal faciliteren. Zeker is dat de kleedkamers en de kantine dicht blijven en dat er alleen op het kunstgras kan worden gespeeld omdat de grasvelden tot 1 juli as. in onderhoud zijn.

Feit is dat we op een doordachte en intelligente wijze met elkaar moeten bekijken wat er mogelijk is en waar we met elkaar risico’s op Corona besmettingen kunnen uitsluiten. De 1,5 meter afstand tot elkaar is er niet voor niets. Persoonlijk heb ik ervaren wat is om met het virus, weliswaar in een milde vorm, besmet te zijn en dat is geen pretje. Ik wens het u niet toe en we kunnen het ons als bestuur niet veroorloven om u en uw kind hierin risico te laten lopen. Blijf gezond, houd je aan de afgesproken richtlijnen en blijf volhouden.  

 

Skype

Het bestuur komt om de 14 dagen via skype bijeen om de voortgang en de gevolgen te bespreken van de huidige intelligente lock down. Deze woensdag was het weer zover en konden we mooi de door regering afgekondigde maatregelen met elkaar evalueren.

De afgelopen week zijn de voorraden etenswaren van de kantine die over de datum heen dreigden te gaan, geschonken aan de voedselbank Westland. Bestuurslid Ruud Boer had zijn stationwagon behoorlijk vol liggen met roze koeken, chips etc. voor het goede doel.

We zijn ook van plan onze kratten Heinekenbier aan leden te verkopen en bekijken met Dirk Holtkamp op welke wijze dit het beste kunnen coördineren. Hier komen we op terug. Dennis van Luijck verwacht mooi weer en heeft veel dorst, hij wil graag 30 kratten bier overnemen.

Het is de vraag of de senioren leden elkaar nog kunnen gaan ontmoeten voor 1 juli as.

Als sprankje van hoop om dit seizoen nog iets te kunnen organiseren en het seizoen nog waardig af te sluiten, hebben we het All Stars toernooi voor de jeugd en de senioren in juni nog op de agenda laten staan. In onze volgende bestuursvergadering nemen we daar een definitieve beslissing over.

 

Praatmaatje

In de bestuursvergadering hebben we ook geanticipeerd over een intelligente lock up. We zijn al bezig met de voorbereidingen van het volgend seizoen. Maar ook de korte termijn, hoe en waar kunnen we elkaar blijven ontmoeten? Zeker nu met het mooie weer missen we het sporten op KMD en de sociale contacten. KMD is een sociale entiteit waar veel lief en leed wordt gedeeld, waar altijd ruimte is voor “het praatje”. Juist nu is dat hartstikke hard nodig en is er behoefte aan een praatmaatje. Carin Schaaff is onze vertrouwenspersoon, altijd bereikbaar en beschikbaar. Wil je bijpraten, zit je ergens mee? Stuur een e-mail met je contactgegevens naar vertrouwenspersoon@sv-kmd.nl.

Als het elkaar ontmoeten niet direct kan, dan maar virtueel. Hoe kunnen we nog iets van perspectief bieden? Kunnen we de PubQuiz misschien online met elkaar doen? Of een prijsvraag voor de jeugd met ludieke filmpjes?  We gaan onderzoeken hoe we toch in contact met elkaar kunnen zijn; via de nieuwsbrief, de website, facebook, zoom, skype. Houd alle digitale kanalen in de gaten!

 

 

Blijf fit en denk aan je gezondheid

Peter van den Berg, voorzitter sv KMD

image1 image1
Praatmaatje Praatmaatje