Bijpraten

Nog geen nieuwe inzichten

Na elke zaterdag praat ik u in mijn column bij over het wel en wee binnen de club. Het zijn persoonlijke bespiegelingen en mijn zienswijze op de vereniging. Dit weekend deed ik even niet mee en zit ik nu geveld door de griep thuis. Geen wekelijkse column? Als er iets te melden valt wel, maar in deze corona tijd is alles anders.

De amateurcompetitie is door de KNVB beëindigd en het sportpark zit op slot. Op 21 april horen we het vervolg over de ingezette maatregelen. Gaan de scholen in mei weer open? Of blijven de lockdown-maatregelen van kracht? Ik hoop voor ouders en vooral de kinderen dat zij weer met hun vriendjes kunnen spelen. Ik vrees dat we voorlopig nog niet van de meeste maatregelen af zijn. Feit is dat KMD de aankondigde maatregelen van de regering en KNVB blijft volgen en dat we geen enkel risico zullen nemen. Uw gezondheid, dat van de kinderen en alle leden staat voorop.

 

Skype

Het bestuur kwam voor de tweede keer via skype bijeen voor een aantal belangrijke bespreekpunten. Elders op de site leest u dat het jeugdkamp in juni 2020 geen doorgang vindt. De organisatie komt in tijdnood omdat er nog veel onzekerheid is en we het onverantwoord vinden om een groep van meer dan 100 kinderen bijeen te brengen. Dan maar een onpopulaire maatregel nemen. Helaas, we vinden het erg jammer en hopen op uw begrip.

De aanmeldingen voor het nieuwe seizoen lopen gestaag binnen. Het blijft jammer dat we nieuwe leden niet persoonlijk kunnen ontmoeten. Dat is een gemis. Een belangrijk criterium blijft dat ouders bereid zijn iets voor de club te gaan doen. Kinderen van ouders die zich vrijwillig inzetten, houden een streepje voor. Ook digitaal wordt daar de nadruk op gelegd.

De voorbereidingen voor volgend seizoen zijn in volle gang. Elftallen samenstellen, zorgdragen voor een volledige samenstelling van de technische staf bij de jeugd, het loopt gewoon door. Normaal zou de talentvolle JO19 jeugd met de senioren selectie meetrainen om te proeven aan het senioren voetbal. Nu worden spelers de komende maand individueel benaderd want ook zij willen weten waar ze aan toe zijn. Het geven van duidelijkheid is erg belangrijk en we doen ons best dat zo goed mogelijk te doen. We vergaderen nu niet maandelijks, maar kort elke twee weken.

 

Groot onderhoud velden

Elke nadeel heb z’n voordeel. Nu we niet op het terrein kunnen, heeft de gemeente ons benaderd om vervroegd het grote onderhoud te plegen aan de velden. De komende 10 weken wordt er gewerkt aan de velden, zodat deze als start voor het nieuwe seizoen worden opgeleverd in de laatste week van juni 2020. We vonden dat we daar nu in mee moesten gaan, want stel je voor ……………

 

Het huishoudboekje

Corona legt ook economisch een enorme druk op de samenleving, dus ook op de vereniging. Normaal gesproken is het praten over financiën en het KMD huishoudboekje voorbehouden aan de Algemene Leden Vergadering. Ik kan me erg goed voorstellen dat u nieuwsgierig bent hoe KMD er voorstaat en welke maatregelen er zijn genomen. Om met dat eerste te beginnen: KMD is een financieel gezonde vereniging en kan wel tegen een stootje. Neemt niet weg dat wij ook maatregelen hebben genomen en ons hebben aangemeld voor het pakket aan regelingen dat door de overheid ter beschikking is gesteld, zoals de TOGS en de NOW (tegemoetkoming loonkosten). De meeste van onze vaste lasten lopen door zoals de loonkosten van de technische staf. Ook wij missen nu de kantine-omzet en proberen dat verlies te beperken. Gelukkig hebben we loyale sponsoren en leden die begrijpen dat zij met hun contributie en sponsorbijdrage de club in leven houden. Samen met de overheidssteun komen we er wel.

 

Het komt goed

Graag had ik u bestookt met sappige anekdotes en mooie gebeurtenissen. Ik besef dat het even geen tijd is voor de lol die we normaal met elkaar hebben, de leden die het verdienen om in the spotlight te staan. Het is tijd elkaar op een andere wijze te ondersteunen en te helpen daar waar dat nu het hardste nodig is. Het bijpraten blijft dan ook even tot het zakelijke beperkt en ik vind het heel vreemd om nu in de toekomst te kijken. Laten we eerst hier maar doorheen komen met elkaar dan zien we wel weer wat we kunnen organiseren. Ik hoop dat we de komende maanden over de corona piek heen groeien en het mooie weer wonderen doet. Daar gaan we voor.

 

 

Blijf fit en denk aan je gezondheid

Peter van den Berg, voorzitter sv KMD

image1 image1